Arbetsmiljö

Åtgärder för en bättre luft inomhus

För att få så bra luft som möjligt i en lokal, finns det en rad olika produkter ute på marknaden och möjliga system att använda sig av. Vill man veta mer konkret vilka produkter som man kan köpa för att kunna höja komforten kan man läsa här. Ventilationstema.se är en […]

Ljudet är en del av arbetsmiljön

Skärmväggar är för det mesta en del av lösningen för att skapa en bra arbetsmiljö på ett kontor. Länge var ljudmiljön en förbisedd del av arbetsmiljöfrågorna, men så är det inte längre. I fabriker vidtar man åtgärder för att minska bullret och skona de arbetandes öron. På många förskolor finns […]