Skärmväggar är för det mesta en del av lösningen för att skapa en bra arbetsmiljö på ett kontor. Länge var ljudmiljön en förbisedd del av arbetsmiljöfrågorna, men så är det inte längre.

I fabriker vidtar man åtgärder för att minska bullret och skona de arbetandes öron. På många förskolor finns displayer i form av öron som visar olika färg beroende på hur hög ljudvolymen är, och man har även bytt ut en del leksaker mot sådana som låter mindre. En annan grupp inom skolan är idrotts- och slöjdlärare.

Slöjdlärare har länge använt hörselskydd när maskiner som bandsåg eller borrmaskin ska användas, men det har varit sämre med idrottslärarnas hörselskydd. Detta trots att en gymnastiksal sällan är en särskilt bra akustisk miljö.

Den akustiska miljön på ett kontor kan variera stort, men kan för det mesta förbättras med hjälp av ljuddämpning av olika slag. Företaget Soundab erbjuder olika typer av skärmväggar som kan användas för att minska bullret i ett öppet kontorslandskap. Det kan röra sig om olika typer av skärmväggar som skärmar av och dämpar ljudet mellan arbetsplatserna. Man erbjuder också ljuddämpande fondväggar och tavlor, som förutom att höja ljudkvaliteten även gör kontoret trevligare. En fröjd för öron och ögon.