Skandinaviskt design har länge haft sin egen särpräglade stil, även om det till och med har funnits en del skillnader mellan de olika skandinaviska länderna. Svenska kommersiella designers har haft en hel del framgångar utomlands, även fast de troligtvis alltid kommer att vara starkast på hemmaplan. IKEA är naturligtvis ett undantag och ett fenomen i sig. Svensk design och heminredning är dock mer än bara IKEA, även om företaget många gånger har fått representera hela den svenska stilen. Ny stjärnor dyker då och då upp på den svenska heminredningshimlen. Detta är ett försök att fånga dem och sprida kunskaper om svensk design. Med alltifrån storklassiker till de något mindre.