För att få så bra luft som möjligt i en lokal, finns det en rad olika produkter ute på marknaden och möjliga system att använda sig av. Vill man veta mer konkret vilka produkter som man kan köpa för att kunna höja komforten kan man läsa här. Ventilationstema.se är en av de största aktörerna på marknaden när det gäller att förbättra inomhusmiljön.

Verkar inte de produkter och system som man redan har hemma fungera som de ska kan det vara dags att utföra en kontroll. Alla typer av ventilationssystem behöver med jämna mellanrum kontrolleras. För att veta vad man själv kan utföra för åtgärder och när man bör söka hjälp från dem som kan, hjälper det att läsa artikeln om hur man gör för att kontrollera sin ventilation. Det finns olika typer av system för att få ventilationen att fungera och de kontrolleras alla på olika sätt:

  • FTX-system
  • Frånluftsventilation
  • Självdrag

Svensk tradition i byggandet

Självdrag är vanligt i äldre hus och innebär i stort att det blir ett flöde genom bland annat otätheter i huset och bostaden. Bäst fungerar denna typ av ventilation under vintern.  De andra två punkterna fungerar istället med hjälp av bland annat inbyggda fläktar, kanaler och ventiler.

Själva ventilationssystemet är dock inte den enda bidragande faktorn till hur bra luften är, oavsett om det handlar om inomhusmiljön på ens arbetsplats eller i ens hem.  Något annat som påverkar luften inomhus är om det är för fuktigt eller för torrt.

”Den relativa luftfuktigheten inomhus varierar under året. Socialstyrelsen rekommenderar mellan 30-70 procent relativ luftfuktighet. För fuktig luft kan ge fuktproblem och kvalster. För att påverka detta kan du prova att sänka innetemperaturen.”