Enligt polisens trygghetsmätningar i kommunerna runt om i landet är det många fler än förra året som känner sig otrygga. Dock så ser man en rejäl minskning på bostadsinbrotten jämfört med tidigare år. Mycket handlar om att skaffa sig ett säkert hem för att man ska känna sig trygg, både på dagen som på natten.

inbrottPolisen gör varje år trygghetsmätningar i landets kommuner för att få en bild av hur invånarna känner sig och hur trygg man är i just sin kommun. Som man skriver om i till exempel Sydsvenskan så besvarades 350 frågeformulär i Staffanstorp och sammanställningen av dessa visar att otryggheten ökar, speciellt när det handlar om bostadsinbrott. Men att otryggheten ökar har egentligen ingen logisk förklaring, det är nämligen så att just i Staffanstorp minskade inbrotten med hela 37 procent förra året efter att man började satsa på märk-DNA. Precis som polisen säger i artikeln går inte trygghetskänsla och brottsstatistik hand i hand. Det lär alltså vara andra anledningar som orsakar oron.

Som i till exempel kommunen Ronneby kan man se samma resultat av trygghetsmätningen. Men som man skriver om på 24 Blekinge visar polisens resultat att det är hela 45 procent av invånarna i kommunen som är oroliga för våldsbrott så som överfall, misshandel och kvinnor som antastas och alltså inte av inbrotten. Detta har nu resulterat i att många håller sig undan stora evenemang med stora folksamlingar och många undviker att åka buss eller tåg på kvällarna. Nu försöker polisen utvärdera mätningarna ytterligare för att sedan kunna lägga fram en plan på hur man ska få kommunens invånare att känna sig mer trygga.

Samma trend i Jönköping

I Jönköping har inbrotten också minskat under 2016 jämfört med året innan, detta visar statistik från Brottsförebyggande rådet skriver jnytt.se. Man beskriver resultatet och minskningen med att man gått ut och informerat mycket om att det under året har varit en stor inbrottsvåg och att man ska vara extra försiktig och samarbeta tillsammans med grannar. Man har även haft turen att kunna stoppat och dömt några av personerna som gjort brotten vilket betyder att de inte längre är ute och hyssar. Dock så är trygghetsmätningen inte klar för Jönköping om man vet inte ännu hur pass trygga invånarna känner sig.

Undvik att bli utsatt för inbrott

säkerhetLåt trenden få fortsätta och se till att fler inbrott inte har stor chans att genomföras. Det finns många delar man kan tänka på för att optimera sin bostad och undvika att bli utsatt. Det är väldigt viktigt att man tar det på stort allvar, speciellt där det råder stora inbrottsvågor. En bra början är att skaffa sig ett larm på bostaden som är kopplat till dörrar och fönster. På det sättet kan man vara trygg och alltid medveten om vad som händer i bostaden när man inte är hemma.

Man ska även se över alla svaga platser av bostaden och tänka igenom vart tjuven förmodligen kommer ta sig in om den tänkt att angripa just din bostad. Vart syns tjuven minst och vart kommer man lättats att komma ut om man lyckats få med sig några av dina ägodelar? Tänk på samarbeta och prata ihop dig med grannarna för att tillsammans bli starka och göra det omöjligt att göra inbrott i just ditt bostadsområde.