Studier visar att många svenska hem inte möter de mål som finns för luftkvalitet i bostaden. Hur påverkas vår hälsa av undermålig inomhusluft? Och vad kan man göra för att lösa problemet?

När man renoverar och uppgraderar sitt hem är det lätt att glömma bort något som inte syns – luften. Det kan kännas tråkigt att lägga pengar på något som man inte kan se eller ta på – men du kommer snart att känna skillnaden. Dessutom räcker det ibland med mindre åtgärder: att inreda med fler gröna växter, öppna fönstret oftare, eller att investera i en luftrenare – som du, till exempel, kan hitta hos http://www.coway.se.

Förorenad inomhusluft innehåller partiklar – fasta föremål som kan vara allt från mikroskopiska till flera millimetrar stora. Och andra flyktiga ämnen – till exempel gaser från byggmaterial och hemelektronik. I fallet med kemikalier kan man dessutom råka ut för en snöbollseffekt – eftersom kemikalieemissionerna blir större desto varmare och fuktigare luften blir – samtidigt som de gör luften varmare och fuktigare.

Hur ska man veta om luften är dålig? Använd näsan! Frisk och hälsosam luft luktar inte. Om det luktar fukt och mögel kan man vara ganska säker på att luften är dålig. En riktigt solig dag kan man dessutom ofta se om partiklar flyter runt i luften. Ihärdig imma på fönster och speglar är också ett varningstecken. Bäst av allt är att genomföra en luftkvalitetskontroll. Något som också kan ha ekonomiska incitament – eftersom den gör det möjligt att styra energianvändning och ventilationen på ett effektivt sätt.

Vad dålig luft gör med kroppen

Att leva med dålig luft kan få allvarliga effekter för hälsan – till exempel ökar risken för astma, luftvägsinfektioner, allergier och eksem. Det kan också bidra långsiktigt till allvarliga hjärt- och kärlsjukdomar, såväl som cancer. Men dålig luft misstänks även påverka oss i vardagen, genom att höja våra stressnivåer och skapa obehag. Att inte kunna andas frisk luft är med andra ord en energitjuv som sänker vår koncentrationsförmåga och produktivitet.

Se till att du inte blir sjuk av ditt hem! Mät luftkvalitén och var på den säkra sidan. Om du vill läsa mer om hur man kan gå tillväga, och vilka riktlinjer Boverket har för inomhusluften i svenska hem, kan du göra det här.