En husägare bör inte bara ägna sin tid åt att piffa inomhus, utan en hel del tid måste även läggas på husets utsida. Det kan vara bra att då och då se över husets fasad, färgen och eventuella solskydd.

10065-villa

På nwt.se kan man läsa om att drygt 100 000 bostäder i Sverige är byggda med enstegstätade fasader och många av dessa har drabbats av fukt och mögel. De här dåliga fasaderna ger alltså fuktskador och är tvungna att bli utbytta. Ett fasadbyte är väldigt dyrt och många av dem som måste genomgöra ett byte vill ha kompensation. På grund av att så många hus med enstegstätade fasader har fått skador, klassar man numera det som ett fel från entreprenören när husen är byggda med sådana här fasader.

Måla om huset

Det är dock inte bara den här typen av fasader som kan gå sönder eller bli skadade, så det är därför bra att man håller koll på sådant. Något annat som kan behöva göras om och ses över ibland är färgen på huset. Det är olika från fall till fall när det är dags att måla om huset men har man använt en lite billigare färg, kan det behövas göras mer ofta. Den bästa tiden att måla huset är på sommaren, de dagar då det är:

  • Lite insekter.
  • Bra temperatur.
  • Låg luftfuktighet

Det är oerhört viktigt att man gör ett bra grundarbete innan man målar om huset för att färgen ska se bra ut och sitta kvar länge. Innan man börjar måla måste man skrapa bort gammal färg och även tvätta huset noggrant, tipsar st.nu.

Byt ut markiserna

Ytterligare något som kan behöva ses över när det gäller utsidan på huset, är husets markiser. Markiserna sitter ju ute i ur och skur och blir självklart slitna och fula efter ett antal år. Vill man byta ut markiserna, bör man faktiskt göra det nu på hösten. Det finns många företag som kan erbjuda bra lösningar för markiser och man kan köpa markiser i Stockholm till bra priser. I Dagens Nyheter skriver man just om en prisjämförelse som gjort i markisbutiker i Stockholm. Och den visar att priserna ofta är lägst efter säsongen då solen står som högst och när markiserna behövs som mest.