Att köpa ett hus är en av de större affärer som du gör i livet. Det är därför viktigt att det görs på rätt sätt och att du fullgör dina skyldigheter som köpare. En av dessa skyldigheter är att du måste undersöka huset innan köpet. För att underlätta undersökningen av huset kan du anlita en besiktningsman som är specialiserad på besiktningar av hus.

När du köper ett hus har du något som kallas för undersökningsplikt. Detta innebär att du som köpare är skyldig att mycket noggrant undersöka huset för att finna eventuella fel och brister. Du måste därför kolla efter fuktskador, felaktigheter i konstruktionen, felaktiga dräneringar och en rad andra tänkbara felaktigheter. Det finns inte några ursäkter, du måste krypa in i alla skrymslen och vrår av huset och verkligen göra alla du kan för att finna eventuella fel.

Skulle du hitta till exempel mögel efter att du flyttat in i huset kan du i princip inte åberopa detta om du borde ha upptäckt felet i samband med besiktningen. Kraven på köparen är mycket höga i denna del. Det är endast under vissa särskilda förutsättningar som köparen i efterhand kan åberopa så kallade ”dolda fel” gentemot säljaren.

Anlita en besiktningsman

Är du inte särskilt bevandrad i byggnadsteknik eller har andra liknande kunskaper är det svårt att själv göra en ordentlig besiktning. En lösning kan vara att du anlitar en besiktningsman som hjälper dig att göra besiktningen. Då får du ett proffs som är specialiserad på och verkligen behärskar besiktningar av hus. När du ska anlita en besiktningsman är det viktigt att du finner en besiktningsman med ett bra rykte. Tänk på att en besiktningsman inte fritar dig från ditt ansvar och din undersökningsplikt. Missar besiktningsmannen ett fel kan du inte åberopa detta felet mot säljaren. Anlita därför en skicklig besiktningsman och var med henne eller honom under hela besiktning så att ni tillsammans vänder på alla stenar.